Rozstrzygnięcie konkursu

Podczas sesji posterowej zaprezentowanych zostało 39 plakatów, tematycznie związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i produktowymi, służącymi transformacji przemysłu w kierunku modelu GOZ. W konkursie brało udział 17 plakatów, prezentujących ciekawe badania naukowe. Komisja konkursowa, w składzie dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN; dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. PW oraz dr hab. inż. Andrzej Zbrowski z Ł-ITEE, wyróżniła troje młodych adeptów nauki:

I miejsce – Kamila Molik (Uniwersytet Radomski) za pracę „Właściwości fizyczne zapraw modyfikowanych produktami pochodzącymi z recyklingu odpadów”

II miejsce – Magdalena Zarębska (Łukasiewicz-ICSO) za pracę „Profilowanie chemiczne wytłoków winogronowych: nowe kierunki badań”

III miejsce – Artur Kozera (Politechnika Warszawska) za pracę „Wielofunkcyjne sfery nanokompozytowe oparte na dwuwymiarowych Ti3C2 do oczyszczania wody”

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W trakcie konferencji wśród młodych naukowców (studentów i doktorantów; definicja zgodna z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.), rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepszy poster.

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy na konferencji przedstawią pracę autorską lub współautorską, zaprezentowaną w języku polskim w formie posteru przygotowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie konkursu.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu na stronie internetowej.

Szablon posteru do pobrania.