KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Konferencji

Dr Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Łukasiewicz-Instytutu Technologii Eksploatacji

Dr hab. inż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego

Rada Programowa

Prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski – Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski – Uniwersytet Radomski

Prof. dr hab. inż. Jerzy Smolik –  Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji

Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN – Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska – Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki

Dr hab. inż. Andrzej Zbrowski – Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji

Dr hab. Marcin Konkol – Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska – Politechnika Warszawska

Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Jarosław Molenda – Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji

Dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. PW – Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Michał Strankowski, prof. PG – Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, prof. PŁ – Politechnika Łódzka

Dr inż. Renata Żyłła – Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny

Dr Marzena Walasik –  Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak – Przewodnicząca

Dr inż. Jolanta Janiszewska – Wiceprzewodnicząca

Mgr inż. Paulina Rajewska – Sekretarz

Inż. Mateusz Stachura – wsparcie techniczne

Mgr Anna Skrok – oprawa graficzna