W dniu 6 października 2023 r. w Radomiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-biznesowa “W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym: Możliwości i Wyzwania”, której organizatorem było Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji Łukasiewicz – ITEE. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025”, a jego organizację honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Radomia. Konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele kierownictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Remigiusz Kopoczek (Wiceprezes ds. badawczych) i Krystian Saks (Wiceprezes ds. prawnych i nadzoru właścicielskiego) oraz dyrektorzy instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 
W konferencji uczestniczyło ponad 370 osób, z czego ponad 140 w formie stacjonarnej. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele uczelni (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Politechnika Łódzka, KUL, The John Paul II Catholic University of Lublin, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska ), instytutów naukowych i badawczych (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy), instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych , Łukasiewicz – ICSO “Blachownia” Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny Łukasiewicz – INS, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Łukasiewicz – EMAG) instytucji otoczenia biznesu (Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki, Polskie Towarzystwo Membranowe, Platforma Przemysłu Przyszłości, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Business Centre Club Radom, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) oraz przedsiębiorstw (Wodociągi Miejskie w Radomiu, Deltima, EcoBean, PolymemTech, Pro-mill s.c. – Producent Aparatury Procesowej, BioValley, Enea).
 
Wszystkim uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy za czynny udział i zapraszamy do współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji.