Konferencja odbędzie się w 6 października 2023 r. w formule hybrydowej (wydarzenie stacjonarne oraz transmisja online).

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie do dnia 27 września 2023 r. formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej Konferencji.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prezentacji (ustnych, posterowych, rozdziałów w monografii) z zakresu tematycznego Konferencji. Wymagania edytorskie dotyczące streszczenia wystąpień oraz rozdziałów w monografii dostępne są w zakładce pliki do pobrania.

Wystąpienia ustne

Czas wystąpień ustnych (łącznie z dyskusją) wynosi 15 minut. Preferowane jest przygotowanie prezentacji na nośniku USB. Zalecane jest aby osoba prezentująca przybyła do sali odpowiednio wcześniej aby zapoznać się z obsługą multimediów oraz dostarczyć prezentację. W sali dostępny jest sprzęt komputerowy pracujący w środowisku Windows (PowerPoint, Adobe Acrobat) z projektorem i wskaźnikiem laserowym. Wszystkie prezentacje zostaną usunięte po zakończonych obradach.

Prezentacje plakatowe

Wymiary posterów: format B1 w orientacji pionowej (707 x 1000 mm).

Prosimy o dostarczenie plakatów do Komitetu Organizacyjnego przed sesją posterową. Autorzy proszeni są o obecność przy plakacie w trakcie trwania Sesji posterowej.

Rozdział w monografii

Publikacje należy przesłać na adres konferencja-goz@itee.lukasiewicz.gov.pl najpóźniej do dnia 15 listopada 2023 Wymagania edytorskie dostępne są w zakładce pliki do pobrania.