Dr hab.inż. Krystian Szczepański

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego

Dr inż. Renata Żyłła

Sieć Badawcza Łukasiewicz Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dr inż. Paulina Rusanowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. inż. Maciej Szwast, Prof. PW

Politechnika Warszawska, PolymemTech Sp. z o.o.

Łukasz Wysocki

EcoBean Sp. z o.o.

Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, Prof. IOP PAN

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska

Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki, Politechnika Łódzka

Adam Tymoszewski

Pro-mill s. c.

Dr inż. Zuzanna Bielan

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Marek Mieńkowski

Komitet ds. Wody przy Federacji Pracodawców Polskich Blue Deal, Deltima Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

Uniwersytet Radomski, Onlybio.life S.A., Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

Natalia Dąbek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych