LISTEN TO THE Keynote Speakers

Łukasz Wysocki

EcoBean Sp. z o.o.

Dr hab. inż. Maciej Szwast, Prof. PW

Politechnika Warszawska, PolymemTech Sp. z o.o.

Dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

LISTEN TO THE Event Speakers

Dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Łukasz Wysocki

EcoBean Sp. z o.o.

Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, Prof. IOP PAN

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Maciej Szwast, Prof. PW

Politechnika Warszawska, PolymemTech Sp. z o.o.

Dr inż. Renata Żyłła

Sieć Badawcza Łukasiewicz Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dr hab. inż. Maciej Szwast, Prof. PW

Politechnika Warszawska, PolymemTech Sp. z o.o.

Dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Łukasz Wysocki

EcoBean Sp. z o.o.

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?