JOIN THE EVENT Why attend Exhibit

Great Speakers

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Networking

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

New People

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Have Fun

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

EARLY BIRD TICKET Learn new things and connect people

$ 399

LISTEN TO THE Event Speakers

Adam Tymoszewski

Pro-mill s. c.

Łukasz Wysocki

EcoBean Sp. z o.o.

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska

Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki, Politechnika Łódzka

Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, Prof. IOP PAN

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Dr hab. inż. Maciej Szwast, Prof. PW

Politechnika Warszawska, PolymemTech Sp. z o.o.

Dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Dr inż. Renata Żyłła

Sieć Badawcza Łukasiewicz Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

+
Our Visionary Speakers
International Sponsors
+
Workshops We offer
+
Event Participants

WHO HEALPS US Our Sponsors

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

REACH US Get Direction to the Event Hall

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?